Cenovnik za teritoriju Republike Srbije

Osnovne informacije

  • Cena transporta robe / selidbi se računa na osnovu punog pređenog kilometra.
  • Pun kilometar predstavlja ukupnu kilometražu od tačke A do tačke B i nazad. Primer: Udaljenost Beograda od Novog Sada je 100km, što znači da pun kilometar iznosi 200km u ovom slučaju.
  • Kako bi cena transporta robe / selidbe bila u okviru cenovnika za teritoriju Republike Srbije, krajnje odredište se mora nalaziti van jedne od četiri Zona po kojima smo podelili Beograd (pogledati cenovnik za Grad Beograd

Računanje cene

  • Osnovna cena predstavlja cenu ukupnog broja punih kilometara i iznosi od 40 do 50din po punom kilometru, u zavisnosti od daljine od početne tačke.
  • Na osnovnu cenu se prilikom transporta robe dodaje i putarina i eventualno vanredno zadržavanje, dok se kod selidbi pored gorenavedenog dodaje i cena radne snage koja će biti navedena u daljem tekstu.

Cena radnika | Selidbe

  • Osnovna cena po radniku: 1000din
  • Cena po radniku se može korigovati u slučaju lošeg prilaza objektu, nemogućnosti korišćenja lifta, veće spratnosti isl. naravno sve u dogovoru sa Vama.

       Za više informacija možete nas kontaktirati ovde